თერაპიის სამსახური

2011 წლიდან დღემდე თერაპიის სამსახურს ხელმძღვანელობს აკადემიური დოქტორი მედიცინაში ეკატერინე უბერი.

თერაპიის სამსახური  პაციენტებს სთავაზობს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისს სტაციონარულ  მომსახურებას.
თერაპიის სამსახურში გამიჯნულია შემდეგი მიმართულებები:

  • ნეონატალური მიმართულება - ხელმძღვანელი ჯულიეტა კიკვაძე;
  • ბავშვთა ნერვულ სნეულებათა მიმართულება - ხელმძღვანელი, პროფესორი ნათელა გელაძე;