ქირურგიის სამსახური

2011 წლიდან დღემდე ქირურგიის სამსახურს ხელმძღვანელობს აკადემიური დოქტორი მედიცინაში ავთანდილ კუტუბიძე.

ქირურგიის სამსახურში გამიჯნულია შემდეგი მიმართულებები:

  • ბავშვთა ქირურგიის მიმართულება;
  • ოფთალმოლოგია;
  • ოტორინოლარინგოლოგია;
  • ბავშვთა და მოზარდთა სტომატოლოგიისა და სტომატოლოგიურ დაავადებათა პროფილაქტიკის  ქირურგიის  მიმართულება;
  • სამსახურში ფუნქციონირებს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი აპარატურით აღჭურვილი სამი საოპერაციო ბლოკი.