ბიოქიმიური გამოკვლევები

ღვიძლის ფუნქციური სინჯები (ALT,AST, GGT)

 

ღვიძლის ფუნქციური(ALT,AST, GGT BIL-T BIL-D )

 

ალანინ ამინოტრანსფერაზის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლშიALT (GPT)

 

ასპარტატამონოტრანსფერაზის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (Gოტ)

 

ასპარტატამონოტრანსფერაზის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (Gოტ)

გამაგლუტამილტრანსპეპტიდაზის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (GGT)

 

 

ტუტე ფოსფატაზის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (ALP)\

 

პირდაპირი ბილირუბინის კონცენტრაციის განსაზღვრა (BIL-D)

 

საერთო ბილირუბინის კონცენტრაციის განსაზღვრა(BIL-T)

 

პირდაპირი და საერთო ბილირუბინის კონცენტრაციის განსაზღვრა (BIL-D)

 

კრეატინინკინაზის კონცენტრაციის განსაზღვრა (CK-NAC)

 

ლიპაზის კონცენტრაციის განსაზღვრა(Lipase)

 

ლიპაზის კონცენტრაციის განსაზღვრა(Lipase)

ალფა ამილაზას კონცენტრაციის განსაზღვრა

 

 

გლუკოზის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში

 

გლუკოზის კონცენტრაციის განსაზღვრა ლიქვორში

 

ჰომეოსტაზის შეფასების ინდექსები (ჰომა ინდექსის გამოთვლა C პეპტიდი ან ინსულინი და გლუკოზის კალკულაციით)

 

 

გლიკოზირებული გემოგლობინის კონცენტრაციის განსაზღვრა  GG(HbA1C)

 

ალბუმინის კონცენტრაცისს განსაზღვრაa (ALB)

 

საერთ ცილის კონცენტრაციის განსაზღვრა (TP)

 

ლიპიდური სპექტრი (CHOL-T  TRIGL HDL )

 

საერთო ქოლესტერინის კონცენტრაციის განსაზღვრა (CHOL-T)

 

დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების კონცენტრაციის განსაზღვრა (LDL-Chol) GLD

 

მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების კონცენტრაციის განსაზღვრა (HDL-Chol) GLD

 

ტრიგლიცერიდების კონცენტრაციის განსაზღვრა (TRIGL)

 

შარდოვანას კონცენტრაციის განსაზღრა (UREA)

 

კრეატინინის კონცენტრაციის განსაზღვრა (CREA)

 

შარდმჟავის კონცენტრაციის განსაზღვრა (UA)

 

რკინის კონცენტრაციის განსაზღვრა  (Iron)

 

ფერიტინის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში

 

მაგნიუმის კონცენტრაციის განსაზღვრა   სისხლში (MG)

 

კალციუმის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში

 

ფoსფორის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში

 

გაზებისა და ელექტროლიტების კონცენტრაციის განსაზღვრა (pH,PCO2,PO2 , Na+,K+, Ca+CL, L,AQTO)

 

ცალკეული ელექტროლიტის კონცენტრაციის განსაზღვრა(Nა+, K+, Ca+)

 

ქლორიდების განსაზღვრა სისხლში,შარდში, პლაზმაში,ლიქვორში

 

ქლორიდების განსაზღვრა ოფლში

 

წყალბადის იონების კონცენტრაციის განსაზღვრა ამოსუნთქულ ჰაერში

 

ანტისტრეპტოლიზინის კონცენტრაციის რაოდენობრივი განსაზღვრა  (ASLO)

 

ანტისტრეპტოლიზინის კონცენტრაციის  განსაზღვრა  (ASLO)  latex

 

რევმატოიდული ფაქტორის კონცენტრაციის რაოდენობრივი განსაზღვრა   (RF)

 

რევმატოიდული ფაქტორის კონცენტრაციის  განსაზღვრა   (RF)    latex

 

C  რეაქტიული ცილის კონცენტრაციის რაოდენობრივი განსაზღვრა (CRP)

 

C  რეაქტიული ცილის კონცენტრაციის  განსაზღვრა (CRP)  latex

 

კოაგულოგრამა

 

პროტრომბინის დროისა და  INR  განსაზღვრა

 

სისხლის შედედების დროის განსაზღვრა ლი და უაიტის მეთოდით

 

D-დიმერის კონცენტრაციის განსაზღვრა

 

ამიაკის კონცენტრაციის განსაზღვრა მთლიან სისხლში