ჰემატოლოგიური და ზოგადი გამოკვლევები

სისხლის საერთო ანალიზი (ანალიზატორით და მიკროსკოპიით)

 

ერითროციტების რაოდენობის განსაზღვრა

 

ერითროციტების მორფოლოგიური მახასიათებლების განსაზღვრა სისხლში და პერიფერიული სისხლის ნაცხში

 

ჰემოგლობინის კონცენტრაციის განსაზღვრა

 

თრომბოციტების რაოდენობის განსაზღვრა

 

თრომბოციტების მორფოლოგიური მახასიათებლების შესწავლა (სისხლში,პერიფერიული სისხლის ნაცხში)

 

რეტიკულოციტების  რაოდენობის განსაზღვრა

 

რეტიკულოციტოგრამა,ჰემოგლობინის განსაზღვრა რეტიკულოციტებში

 

ლეიკოციტების რაოდენობის განსაზღვრა

 

ლეიკოციტების მორფოლოგიური მახასიათებლების შესწავლა პერიფ.სისხლში(ფორმულა და ანალიზატორი)

 

ჰემატოკრიტის რაოდენობის განსაზღვრა

 

ერითროციტების დალექვის სიჩქარის განსაზღვრა (ედსი)

 

სისხლის ჯგუფის და რეზუს ფაქტორის განსაზღვრა

 

სისხლის შედედების დროის განსაზღვრა სუხარევის მეთოდით

 

სისხლის დენის ხანგრძლივობის განსაზღვრა დუკეს მეთოდით

 

სქელი წვეთის შესწავლა (მალარია)

 

სეროზული სითხეების კლინიკური ანალიზი

 

 

 

ლიქვორის კლინიკური   ანალიზი

 

ნახველის კლინიკური ანალიზი და ბაქტერიოსკოპია

 

საშოს ნაცხის ბაქტერიოსკოპიული გამოკვლევა

 

ურეთრის ნაცხის ბაქტერიოსკოპიული გამოკვლევა

 

სხვადასხვა მასალის  მიკროსკოპული ციტოლოგიური გამოკვლევა

 

შარდის საერთო ანალიზი

 

შარდის საერთო ანალიზი(ჩვილ ბავშვთა შარდის შესაგროვებელი კონტეინერით)

 

შარდის გამოკვლევა ნეჩიპორენკოს მეთოდით

 

შარდის გამოკვლევა ზიმნიცკის მეთოდით

 

 

გლუკოზისა და კეტონური სხეულების განსაზღვრა

 

 

ცილის რაოდენობის განსაზღვრა შარდში

 

ნაღვლის პიგმენტების განსაზღვრა შარდში

 

ალბუმინურია შარდში

 

განავლის საერთო ანალიზი

 

განავლის საერთო ანალიზ

 

 

ფეკალური მასის გამოკვლევა ფარულ სისხლდენაზე

 

 

ჰელმინთებზე ფეკალიების მიკროსკოპული გამოკვლევა

 

განავალში ჰელიკობაქტერპილორის აღმოჩენა