ამბულატორიული მომსახურება

თსსუ გ. ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა გთავაზობთ სრულფასოვან ამბულატორიულ მომსახურებას.
თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ მაღალკვალიფიციური სამედიცინო კონსულტაცია სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებთან.
ბეჭდვა