ამბულატორიული მომსახურება

თსსუ გ. ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა გთავაზობთ სრულფასოვან ამბულატორიულ მომსახურებას.
თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ მაღალკვალიფიციური სამედიცინო კონსულტაცია სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებთან.

მსგავსი სიახლეები

ლაბორატორიულ - დიაგნოსტიკური კვლევები
2011 წლიდან დღემდე ლაბორატორიული და დიაგნოსტიკური კვლევის  სამსახურის ხელმძღვანელია
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი