ლელი შანიძე

აკადემიური დოქტორი მედიცინაში

ლაბორატორიული და დიაგნოსტიკური კვლევის სამსახურის უფროსი, ექიმი-ლაბორანტი 

ტელ: 599423010

 

ბეჭდვა