ლელი შანიძე

აკადემიური დოქტორი მედიცინაში

ლაბორატორიული და დიაგნოსტიკური კვლევის სამსახურის უფროსი, ექიმი-ლაბორანტი 

ტელ: 599423010

 

მსგავსი სიახლეები

მარიამ ფხალაძე

ექიმი-ენდოკრინოლოგი

ავთანდილ კუტუბიძე
თსსუ ასისტენტ პროფესორი.
მანანა კიკოლაშვილი

აკადემიური დოქტორი მედიცინაში