მანანა ჟვანია

თსსუ პროფესორი
ბავშვთა და მოზარდთა მედიცინის მიმართულების ხელმძღვანელი, პედიატრი, თსსუ პროფესორი. 

ტელ: 593754908
ბეჭდვა