მანანა კიკოლაშვილი

აკადემიური დოქტორი მედიცინაში

ოფთალმოლოგი 

ტელ: 599179780

მსგავსი სიახლეები

მარიამ ფხალაძე

ექიმი-ენდოკრინოლოგი

ავთანდილ კუტუბიძე
თსსუ ასისტენტ პროფესორი.
ლელი შანიძე

აკადემიური დოქტორი მედიცინაში