ჩვენი ექიმები

კატეგორია - ჩვენი ექიმები

ექიმი-ენდოკრინოლოგი

კატეგორია - ჩვენი ექიმები
თსსუ ასისტენტ პროფესორი.
კატეგორია - ჩვენი ექიმები

აკადემიური დოქტორი მედიცინაში

კატეგორია - ჩვენი ექიმები
თსსუ პროფესორი
კატეგორია - ჩვენი ექიმები

აკადემიური დოქტორი მედიცინაში

კატეგორია - ჩვენი ექიმები
კატეგორია - ჩვენი ექიმები
თსსუ ასოცირებული პროფესორი.