ამბულატორია

თსსუ გ. ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა გთავაზობთ სრულფასოვან ამბულატორიულ მომსახურებას.

თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ მაღალკვალიფიციური სამედიცინო კონსულტაცია სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებთან.